FAST Engineering er et konsulentselskap som er
spesialisert på brannteknisk rådgivning og risikostyring.

Velkommen til
FAST Engineering!

Er du den vi leter etter?

Are you
FAST enough?

Arrow
Arrow
Slider

Velkommen til FAST Engineering!

Vi er FAST Engineering. En gjeng inkluderende ingeniører som arbeider med brann og risiko. Vi har det trivelig på jobben. Når vi arbeider, står kunden i fokus.

Vi engasjerer oss i våre kunders visjoner og finner skarpe løsninger som møter behovet, uansett hvor kunden befinner seg. Vi bryr oss om resultatet av vårt arbeide og hvordan vi kommer frem til det. FAST har en entreprenørmessig sjel, hvilket innebærer at vi alltid er åpne for de muligheter som oppstår.

Våre medarbeidere blir værende og vokser med oss fordi vi er mer enn kun et selskap; vi er en familie som alltid tar vare på våre egne. Vi bryr oss om hverandre og har det fint sammen.

Trenger du hjelp? Vi tilbyr deg en helhetlig løsning for både brann- og risikoarbeidet ditt.

Velkommen til oss!

Våre tjenester

Nyhet! Fire Risk Management (FRM)

Vi tilbyr samtlige relevante tjenester innen systematisk sikkerhetsarbeid knyttet til brannsikring og risikohåndtering i byggverk.

Prosjektering

Vi prosjekterer brannsikring og beskriver krav og løsninger for både nye og eksisterende bygg.

Dokumentasjon/analyse

Vi dokumenterer alternative branntekniske løsninger gjennom analytisk prosjektering av brannsikkerhet. Ved hjelp av spesialisert programvare simulerer vi eksempelvis brannforløp, røykspredning, konstruksjoners respons ved brannpåkjenning, og personflyt ved evakuering.

Risikoanalyse

Vi utfører risikoanalyser for å kartlegge generelle og spesielle faremomenter i bygg og prosesser.

Underwriting support

Vi kartlegger bygningers branntekniske sikkerhetsnivå, identifiserer risiki som følger av virksomheters aktiviteter, og gir dermed forsikringsmeglere og -selskap, captiveselskap og privatkunder underlag for fastsettelse av forsikringsvilkår og -premier.

Hvorfor velge FAST Engineering?

Vi har ditt mål i sikte  

Vi arbeider ut fra et bestillerperspektiv og engasjerer oss i hva du som kunde har behov for. Gjennom en åpen dialog setter vi oss inn i dine behov og kan dermed identifisere de beste og mest økonomisk fordelaktige løsningene.

Endrer du deg, endrer vi oss

Vi er en behovstilpasset bedrift der nye virksomhetsområder og geografiske plasseringer kan oppstå om behovet er tilstede. Forandres dine planer, forandrer vi oss med deg. Siden vi har en entreprenørmessig sjel, er vi alltid åpne for nye muligheter. Vi tenker langsiktig i vårt arbeide for deg.

Vi er her for deg

For oss er hver kunde en personlig forpliktelse. Vi vil hjelpe deg med å finne nøyaktig hva du leter etter. Hos oss kan du spørre om alt. Og har du ikke noen konkrete spørsmål, kom likevel inn på en kopp kaffe. Vår dør er alltid åpen.

Våre kontor

Norge

FAST Engineering 
Blekebakkvegen 3
3725 Skien

Göteborg

FAST Engineering
Stigbergsliden 5
414 63 Göteborg

Helsingborg

FAST Engineering
Terminalgatan 1
252 78 Helsingborg

Are you FAST enough? Vi vokser. Er du den vi leter etter?