Brann- og eksplosjonsfarlig vare

Vi identifiserer og beskriver forebyggende tiltak som må gjennomføres for å redusere risiko i forbindelse med håndtering av brann- eller eksplosjonsfarlig vare. Vi bistår blant annet med:

  • Risikoanalyser
  • Områdeklassifisering
  • Eksplosjonsvernsdokument
  • Rådgivning

Vi løser oppgavene i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt oppdragsgivers ambisjonsnivå.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.