frm_undersida_star

Fire Risk Management (FRM)

FAST engineering AS tilbyr tjenester tilknyttet systematisk sikkerhetsarbeid i alle faser av et byggverks levetid. Helt fra planleggingsfasen til daglig drift av ferdig bygg tilbyr vi støtte i alle ledd når det gjelder brannsikkerhet. Systematisk brannvernarbeid, risikostyring, opplæring av personell, samt utarbeidelse av brannbok. Rutiner og prosedyrer skreddersys og tilpasses hver enkelt virksomhet ut fra størrelse og kompleksitet.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.