Kartlegging av eksisterende bygg

Vi kartlegger og dokumenterer det branntekniske sikkerhetsnivået i eksisterende byggverk. Enten som frittstående dokument, eller del av det systematiske sikkerhetsarbeidet. Vi kan angi løsningsforslag for forhold som avdekkes basert på det gjeldene regelverk, enten det er dagens forskrifter eller de forskrifter som lå til grunn på oppføringstidspunktet eller ved senere endringer.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.