Kontroll av utførelse (KUT)

Vi kontrollerer og følger opp de branntekniske tiltak som enten vi eller andre har prosjektert i forbindelse med nye eller eksisterende byggverk. Vi dokumenterer kontrollerte forhold og observasjoner i egen rapport. Våre generelle kontroller kan også utvides til spesialkontroller dersom det forhold oppdragsgiver ønsker særskilt fokus på.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.