Opplæring

Vi tilbyr opplæring innen flere emner og kan skreddersy undervisningen ut fra kundens ønsker og behov. Vårt tilbud omfatter eksempelvis:

  • Sikkerhet i byggefasen
  • Opplæring av personell basert på bygningers branntekniske forutsetninger
  • Utarbeidelse og bruk av evakueringsplaner
  • Brann- og eksplosjonsfarlig vare
Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.