Prosjektering

Vi prosjekterer brannverntiltak og beskriver krav og løsninger for nye og eksisterende bygg. Vi benytter både forenklet og analytisk brannteknisk prosjektering. Gjennom vår kompetanse og erfaring bistår vi byggherrer, utbyggere, arkitekter, eiendomsbesittere, leietagere, og entreprenører med å finne de beste og mest kostnadsmessig effektive løsningene ut fra hvert enkelt prosjekts forutsetninger. Vi arbeider med prosjektering i alle prosjektfaser, helt fra skissestadium, via detaljprosjektering til støtte og oppfølging i byggefasen. Vi tilbyr eksempelvis:

 • Brannstrategi
 • Brannkonsept
 • Branntegninger
 • Dokumentasjon av ikke-preksepterte løsninger
 • Sikkerhet i byggefase
 • Vurdering og beskrivelse av alternative utførelser
 • Generell rådgivning

Vi gjennomfører alt arbeid i tråd med gjeldende lover og regler samt kundenes spesifikke ønsker. De lover og regler som ligger til grunn for arbeidet er eksempelvis:

 • Plan- og bygningsloven (PBL)
 • Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK)
 • Veiledning til Teknisk Forskrift til Plan- og bygningsloven (VTEK)
 • Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT)
Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.