Risikoanalyse

Vi gjennomfører generelle risikoanalyser i forbindelse med dokumentasjon av brannsikkerhet i bygninger, men også individuelt tilpassede analyser for særskilte forhold og virksomheter. Vi identifiserer risikoforhold, potensielle konsekvenser, og tilhørende sannsynligheter og vurderer ut fra dette det totale risikobildet. Basert på dette bildet identifiseres passende tiltak slik at risikoen kontrolleres og styres til akseptabelt nivå.

Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.