Underwriting support

Vi kartlegger det branntekniske sikkerhetsnivået i byggverk, identifiserer risikoforhold knyttet til virksomheten i bygget, og fremskaffer derved forsikringsselskap og -meglere, captiveselskaper, eller direkteforsikringskunder underlag for fastsettelse av forsikringspremier. Våre tjenester er tilpasset forsikringsmarkedets behov og er fullstendig uavhengige av eksterne interessenter. Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Underwriting-rapporter
 • Rapporter med observerte risikoforhold
 • EML/PML/NLE-beregninger
 • Porteføljeanalyser / kundeanalyser
 • Avbrudds- og kontinuitetsplanlegging
 • Risikoanalyser
 • Risikostyringsrapporter
 • FKB-kalkyler
 • Rådgivning
 • Skallsikringsvurderinger
 • BCP-planlegging
Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.