Utredning og analyse

Vi tilbyr flere typer utredninger innen analytisk dimensjonering av brannsikkerhet. For enkelte byggverk vil preaksepterte løsninger slik de er angitt i VTEK ikke være de best egnede eller gi tilfredsstillende brannteknisk sikkerhetsnivå. Analytisk brannteknisk prosjektering benyttes da for å verifisere at de valgte alternative branntekniske løsninger gir et sikkerhetsnivå minst på linje med det de preaksepterte løsningene gir. Denne typen skreddersydd dokumentasjon bidrar ofte til at kostnadsbesparende og effektive branntekniske løsninger. Følgende analyser og utredninger er blant de vi tilbyr:

  • Brannforløp og røykfyllingsberegninger
  • Rømningssimuleringer
  • Responsberegninger for konstruksjoner og bæresystem
  • Varmestrålingsberegninger
Kvalitet og miljø

Vi arbeider etter et kvalitetssystem som er basert på NS-EN ISO 9001 Quality management systems – Requirements i tillegg til generelle og spesielle bestemmelser for rådgivningsbransjen.

I vår virksomhet streber vi etter å minimere oppdragsgvierens miljøbelastning såvel som vår egen.